Doelstelling

Het doel van de paardencoaching is om sociale vaardigheden van de deelnemer verder te ontwikkelen. De nadruk ligt op communicatie en samenwerking tussen deelnemer en paard.

Deelnemers zullen door de samenwerking met het paard meer inzicht krijgen in hun eigen handelen en krijgen aan de hand van de reactie van het paard terugkoppelingen van de trainer.

De volgende thema's komen aan de orde:
• Samenwerking
• Emoties
• Grenzen en Ruimte
• (Zelf)vertrouwen
• Kansen en Belemmeringen
• Persoonlijke relatie

Voorafgaande aan de training zal in een gesprek geïnventariseerd worden waar de deelnemers behoeften aan hebben en zullen de oefeningen met het paard daarop afgestemd worden.

Tanja